Better Business World Wide

Suverän Service

Uppdaterad


Många av våra kunder vill uppmuntra och belöna anställda som har gett våra Mystery Shoppers, och naturligtvis även riktiga kunder utomordentligt god service.  Därför har vi skapat konceptet Suverän Service.  Om vår Mystery Shopper får suverän service, så skriver hen en motivering i rapporten som beskriver serviceögonblicket. Diplomet kan skrivas ut i pdf direkt från vår rapportportal BeOnline- Diplomet kan även tryckas upp och överlämnas till personen eller avdelningen som har levererat Suverän Service.  

Omdömet Suverän Service delas inte ut till vanlig god service, utan enbart till service som har varit extraordinär. Det vill säga när servicen har varit så bra att kunden inte kan låta bli att berätta för vänner och bekanta om händelsen. Känslan sitter i lång tid efter besöket och kunden ser redan fram emot nästa besök.  Wow! Vilken Suverän Service!    

Suveräna serviceinsatser skall belönas med beröm! För att känslan skall sitta kvar länge också hos den person som har gett Suverän Service, har vi tagit fram ett antal Suveräna Serviceprodukter. Endast personal som fått utmärkelsen Suveräna kan få våra serviceprodukter. Vi kan också ta fram belöningsprodukter som blir unika för ditt företag. Kontakta oss så berättar vi mera om Suverän Service.

Vid 12% av Better Business besök brukar vi få Suverän Service.
Vi ser fram emot att få berätta att det är mer i Ditt företag!
Kontakta lina.scholin@betterbusiness.se för mera info.