Better Business World Wide

SSQ Award

UppdateradVi grundade SSQ Award 2002 för att ge Better Business kunder inom hotell- och mötesbranschen benchmarking med flera företag. SSQ Awards avancerade program omfattar ett flertal undersökningar för att kartlägga vilken anläggning som är bäst i sin kategori.      

Det avancerade programmet är ett av 4 kvalitetsprogram i Europa som är certifierade av HOTREC i enlighet med European Hospitality Quality. HOTREC är mötesbranschens centralorganisation för ex. Visita i Sverige. Se information om SSQ Award på HOTRECS hemsida.             

Kategorier i SSQ Award: Affärshotell, Dagkonferens och Konferenshotell.

Sedan 2010 genomförs SSQ Service Award så här: Mtesbranschen och gäster kan nominera anläggningar som får delta i SSQ Service Award under kalenderåret.                
Better Business följer anläggningarna under hela året och utvärderar gästbemötandet genom mystery shopping via telefon och e-post samt utvärdera anläggningarnas hemsidor.
ReviewPro sammanställer vad som skrivs om anläggningarna på de 175+ största ratingsiterna, däribland TripAdvisor, Booking.com, Expedia etc. Utvärderingarna omfattar tusentals olika mätpunkter.

Topp 3 offentliggörs efter första halvåret och efter årets slut.
Better Business tillhandahåller rapporter till de anläggningar som vill veta mera om sina egna resultat
Endast deltagarna själva får del av de individuella resultaten för sina respektive anläggningar.

Alla tidigare vinnare och deltagare i SSQ Award sedan 2002.           

Mera info om SSQ Award