Better Business World Wide

Smiling Report

Uppdaterad


Better Business grundade The Smiling Report 2004 för att kunna jämföra våra kunders serviceresultat med andra länder. Rapporten visar i hur stor utsträckning som mystery shoppern erhöll ett leende, en hälsning och något merförsäljningsförslag. Den omfattar våra och våra branschkollegors resultat från 69 länder inom 12 branscher.

The Smiling Report redovisar resultat från sammanlagt över 28 miljoner utvärderingar.

2021 överlät Better Business åt branschorganisationen MSPA att driva arbetet med att sammanställa undersökningsresultaten. Better Business har fortfarande en stor roll i vidareutvecklingen av konceptet The Smiling Report.

Är du intresserad av att ta del av resultaten så kan du se rapporten här: https://www.mspa-ea.org/en_GB/Smilingreport.html

Vill du veta hur resultaten från ditt företag står sig jämfört med din bransch i andra länder, så vänd dig till din projektledare hos Better Business.

Mera info om The Smiling Report finns också på www.smilingreport.com och Smiling Reports FB-sida.