Better Business World Wide

Om BeOnline för mystery shoppers

Uppdaterad

Vi använder branschens mest avancerade standardsystem för projektstyrning och rapportering av mystery shoppingprojekt. Vår version är specialanpassad för Better Business och kallas BeOnline. Systemet har utvecklats och vidareutvecklas ständigt av Shopmetrics/Researchmetrics och datat lagras inom EU/EES.

När du registrerat dig som mystery shopper i BeOnline får du ett mail där du bekräftar din mailadress. Därefter jan du komplettera din profil i BeOnline. Ju med komplett info vi har i din profil, desto större chans har du att få uppdrag som passar dig. För att ha komplett profil i BeOnline krävs foto, CV och info om hur du vill ha din ersättning. Om du vill bli avregistrerad, se mera info under GDPR, i vår integritetspolicy samt i ditt avtal med oss.

När du loggar in i BeOnline kan du se vilka lediga uppdrag vi har just nu. När du blir schemalagd för ett uppdrag så får du en notifikation som du behöver bekräfta. När du bekräftat uppdraget får du tillgång till mera information, checklistan och guidelines samt eventuella tider för telefonbriefing.

För vissa uppdrag krävs att du genomför ett certifikat i BeOnline, det är texter du skall läsa och som avslutas med ett test som du behöver bli godkänd på. Du kan se i BeOnline vilka certifikat du har tagit och vilka fler du kan ta senare.

Efter att du genomfört ditt uppdrag skall du rapportera i BeOnline, ofta inom 12 timmar efter besöket. När du skickat in din checklista via BeOnline så kommer den att kvalitetsgranskats och om något är oklart så kommer Better Business att kontakta dig för förtydligande eller kompletteringar. När din checklista är godkänd får du ett betyg på i vilken utsträckning du följde instruktionerna och rapporteringen korrekt. Du kan se ditt betyg och din ersättning i BeOnline.

Lycka till med dina uppdrag och rapportering i BeOnline.