Better Business World Wide

Mystery shoppingmetoden

UppdateradSyftet med mystery shopping är att identifiera områden inom kundupplevelsen som har potential att förbättras så att företaget kan öka servicenivå, försäljning och lönsamhet. Ingen kedja är starkare än det svagaste länken i organisationen så det gäller att identifiera förbättringsområden och uppmuntra föredömen. Till det är mystery shoppingmetoden helt outstanding.

Mystery shoppern är en anonym person som låtsas vara kund för att kunna utvärdera hur det fungerar i verkligheten i sanningens ögonblick. Medarbetarna i företaget skall veta vad som utvärderas och hur rapporterna skall användas, men de vet inte vem som gör besöket och när.

Better Business grundare Veronica Boxberg Karlsson grundade också branschorganisationen för mystery shopping i Europa MSPA Europe/Africa och är medgrundare till den globala organisationen för mystery shopping MSPA-global.org. MSPA har fastställt standards och etiska regler för mystery shopping som alla medlemmar måste följa. MSPA har nu > 450 medlemmar worldwide.

Läs gärna mera om mystery shopping här:
Better Business hemsida
Better Business hemsida för mystery shoppers
MSPA Europe/Africa
MSPA Global