Better Business World Wide

GDPR för mystery shoppers

UppdateradMystery shoppingrapporter är ett viktigt verktyg för ledningen i företag som vill identifiera förbättringsmöjligheter och belöna goda föredömen i organisationen. Eftersom många projekt omfattar registrering av personuppgifter så är GDPR av högsta prioritet för oss. Better Business har tillsammans med advokat Axel Tandberg, Senior Advisor på PrivacyWorks tagit fram interna regler och GDPR-avtal med bilagor som anpassas för respektive företag.

I samband med projektstarten så identifieras vilka personuppgifter som kommer att hanteras i kundens projekt så att det kan regleras i kundens GDPR-avtal hur detta skall gå till på ett säkert sätt.
Kunden får inte tillgång till några av mystery shopperns personuppgifter. Skulle ett uppdrag innebära att kunden behöver få tillgång till mystery shopperns personuppgifter tex. om shoppern behöver lämna ifrån sig kontaktuppgifter om det ingår i uppdraget att personalen skall återkomma till shoppern tex. med en offert, då skall detta framgå i platsannonsen för uppdraget, så att shoppern kan ta ställning till det innan hen ansöker/blir schemalagd för uppdraget.

I det avtal som våra mystery shoppers signerar i samband med registreringen framgår vår personuppgiftspolicy och mera om personuppgifter.