Better Business World Wide

GDPR för kunder

Uppdaterad

Innan man startar ett mystery shoppingprogram är det viktigt att ta ställning till vad man skall mäta och hur man skall lagra och hantera datat så att det ligger i linje med GDPR. Alla medarbetare på Better Business kontor har genomgått vår egen GDPR-utbildning och är certifierade av branschorganisationen MSPA.

Better Business har tillsammans med advokat Axel Tandberg, Senior Advisor på PrivacyWorks utvecklat ett GDPR-DataProcessorAvtal med bilagor som anpassas för respektive företag. Vi har analyserat alla processer där vi hanterar personuppgifter och gjort riskanalyser för att kartlägga behov av förändringar och förbättringar och vi har fastställt en ny IT-säkerhetspolicy och integritetspolicy.

Uppgifter som behövs till Better Business' DPA (Data Processor Avtal) i enlighet med GDPR;
- avtal om tjänsten som skall levereras (SLA för mystery shoppingprojektet)
- företagets namn och organisationsnummer
- syfte med mätningarna
- hur skall datainsamlingen och rapporteringen ske
- vilka personuppgifter kommer att samlas in
- i vilka länder skall personuppgifterna samlas och lagras
- vilken laglig grund har ditt företag för att lagra personuppgifterna
- vilka personer i er organisationen skall ha tillgång till rapporterna och personuppgifterna
- skall personuppgifterna raderas i enlighet med Better Business standard eller på annat sätt

Har du flera frågor så kontakta projektledaren på Better Business.
Veronica Boxberg Karlsson är Better Business Data Processor Officer (DPO).
Better Business IT-säkerhetspolicy är konfidentiell och endast tillgänglig för kunder och medarbetare på kontoret.

Vår publika Integritetspolicy på Better Business hemsida