Better Business World Wide

Checklista för nya kunder

Uppdaterad


Du har precis beställt ett mystery shoppingprogram av Better Business. Vad är då nästa steg?

1. Fastställ målet med MS-programmet och vilka fokusområden som skall mätas.
2. Utse vem i organisationen som skall vara kontaktperson för MS-programmet.
3. Signa ett avtal med Better Business om tjänsten (SLA = Service level agreement) och ett GDPR-avtal.
4. Informera de nyckelpersoner i organisationen som skall vara delaktiga i utformningen av MS-programmet. Better Business kan leda workshops för att fånga upp era interna behov och förväntningar.
5. Fastställ tillsammans med Better Business checklista, shopperprofil, scenario, guidelines och tidplan.
6. Fastställ en intern rutin för hur rapporterna skall hanteras med hänsyn till GDPR.
7. Fastställ processen för eventuella Suverän Servicebelöningar.
8. Fastställ processen för eventuella åtgärdsplaner via BeOnline.
9. Meddela Better Business kontaktuppgifter för de personer i din organisation som skall få tillgång till olika rapporter via mail och/eller samt vilka rapporter via rapportportalen BeOnline.
10. Informera samtliga medarbetare om hur MS-programmet kommer att fungera och hur rapporterna kommer att användas. Better Business kan vara delaktig i KickOffs och workshops såväl i projektstarten som när resultaten skall analyseras.