Better Business World Wide

Better Business CX Index

Uppdaterad


Better Business CX Index undersökning kartlägger servicenivån i Sveriges största retailkedjor.

Tidningen Market har hjälpt oss ta fram vilka kedjor som var störst enligt den information som var känd vid tidpunkten för projektstarten. Kedjorna är i branscherna hem & hushåll, fritid, mode, dagligvaror och diverse.

Över 600 butiksbesök genomfördes 2020, varje kedja fick 6 besök och mystery shopperns scenario var att handla produkter som var relevanta för kedjan. Besöken genomfördes utspridda på olika veckodagar och tider under veckan. Sammanlagt 582 olika MS genomförde besöken och deras genomsnittsålder var 38 år. 60% av MS var kvinnor och 40% var män.

Totalresultatet hamnade på 63,6% av maximalt 100% och vi kan se stora skillnader mellan kedjor, butiksstorlek, län och branscher. Rapporten visar resultat från kundens väg vid första och sista intrycket samt mekanisk och personlig försäljning. Resultaten sammanställdes också i följande fokusområden; varufyllnad, skyltning, merförsäljning, kunskap och bemötande. Rapporten kompletterades under hösten med en analys av resultaten i relation till kedjornas lönsamhet.

Under 2021 genomförs en ny Better Business CX Index.
Kontakta gärna lina.scholin@betterbusiness.se om du är intresserad av CX-rapporterna.