Better Business World Wide

Better Business CHATT Index

Uppdaterad

Better Business genomförde under 2020 en undersökning av de största retailföretagens chatt-tjänst. Sammanlagt utfördes 306 undersökningar hos dessa företag under olika veckodagar och tider.

Rapporten visar resultaten i följande frågegrupper under kundens väg genom chatten; öppna chatten, inledning, dialog och avslutning. Resultaten sammanställdes också i följande fokusområden; branding, väntetid, funktion, bemötande och merförsäljning. Resultaten 2020 slutade på 52% av 100 möjliga.

Under 2021 genomförs en ny Better Business Chatt-Index undersökning.

Kontakta gärna lina.scholin@betterbusiness.se om du vill veta mera om mätning av servicenivån på er egen Chatt.