Better Business World Wide

Be om en offert

Uppdaterad

Be om en offert NU
För att ge dig en offert på ett mystery shopppingprojekt så behöver vi veta:

VAR?
I vilket företag, hur många och vilka enheter och vilka orter/länder skall utvärderas? Skall vi även utvärdera dina konkurrenter så du kan få värdefull benchmarking?

NÄR?
Hur ofta skall utvärderingarna ske, en eller flera utvärderingar per vecka, månad, kvartal, eller specifika datum och tider etc.?

VEM?
Vad skall mystery shoppern ha för profil, kön, ålder, nuvarande eller tidigare anställningar eller relationer med ditt företag eller med företag i din bransch? Hur ofta får en shopper gå tillbaka till samma enhet utan att bli igenkänd?

HUR?
Vad skall mystery shoppern ha för scenario, behövs några särskilda verktyg? Skall mystery shoppern köpa något? Hur skall rapporterna hanteras, vilka i organisationen skall ha tillgång till rapporter via mail eller inloggning i vår rapportportal?

KONTAKTPERSON
Vem i organisationen kan svara på eventuella frågor och är kontaktperson i offertförfarandet?

Har du svar på dessa frågor så kan vi lova dig en offert inom kort.
Vill du veta mera först så maila gärna till lina.scholin@betterbusiness.se för mera info.

Be om en offert NU