Better Business World Wide

12 steg till framgångsrik mystery shopping

Uppdaterad1. Välj en professionell leverantör.
2. Basera checklistan på det som är relevant för företagets framgång under kundens väg genom företaget.
3. Involvera nyckelpersoner på alla nivåer för att skapa engagemang för att hantera programmet optimalt.
4. Fastställ och kommunicera syftet till alla medarbetare.
5. Välj en objektiv mystery shopperprofil som representerar era verkliga kunder utan att bli igenkänd eller hemmablind.
6. Scenario för besöken/samtalen kan varieras för att kartlägga olika processer.
7. Kvalitetssäkra briefingen av mystery shoppers så alla bedömningar görs likadant.
8. Snabb rapportering är viktigt då informationen är färskvara.
9. Kvalitetskontroll av mystery shopperns rapport.
10. Analys av resultaten, benchmarking och trender ger värdefulla insikter.
11. Resultatrapporter, feedback, åtgärdsplaner och belöningar är viktiga pusselbitar i programmet.
12. Uppföljning är viktigt av såväl enskilda projektperioder som av mystery shoppingprogrammet som helhet.

Vill du läsa mera om de 12 stegen så kan du ladda ner hela guiden på https://www.betterbusiness.se/mystery-shopping/lar-dig-mer/

I våra böcker kan du läsa mera om hur man utformar, driver och utvecklar mystery shoppingprojekt.
Boken för företag: The book about mystery shopping
Boken för medarbetare: Boken om mystery shopping för medarbetare Denna bok finns på 25 språk. Se alla våra böcker på www.betterbusinessbooks.se